Radonmätning

På denna sida har vi samlat fakta och information om radon samt radonmätning som du kan ta del av om du vill lära dig mer. Vi har också en katalog över alla företag i Sverige som du kan ta kontakt med om du vill få hjälp med att mäta radonhalten i din villa.

Vad är radon?

Radon är ett av kemins grundämnen och har beteckningen Rn samt atomnummer 86. Radon är en s.k. ädelgas. Den vanligaste isotopen för radon heter Radon-222 vilken skapas vid sönderfall av radium-226. Radon-222 ingår i den s.k. sönderfallskedjan som startar med uran-238 och slutar med bly-206. Eftersom halveringstiden för radon ligger på 3.8 dagar så sprids gasen väldigt lätt, som exempel från berggrunder med hög halt av radium och uran in till främst hus och men ibland även lägenheter.

Hur farligt är radon?

Om man jämför strålning från radon med t.ex. solens strålar och rökning så är radon i de flesta fall ingen större riskkälla. Men om du bor i ett hus som utsätts för högre halter av radon under en längre tid så ökar risken för lungcancer.

Detta på grund av att radon och radondöttrar följer med luften och in i luftrör och lungor när vi andas. Detta medför att lungorna kan ta skada vilket i sin tur kan medföra att lungcancer uppkommer. Risken med radon ökar i takt med ju längre tid du bor och tillbringar i ett radonhus samt hur stor halt av radon som du utsätter dig för. Man brukar räkna med att det tar ca 15 år att utveckla sjukdomen, rökning i kombination med radonstrålning ökar risken för lungcancer.

Radonmätning

I Sverige har vi ett gränsvärde för radon som ligger på ett årsmedelvärde på 200 Bq/m3 eller lägre i boutrymmen. För närvarande finns det omkring 400,000 bostäder i Sverige med registrerade förhöjda halter av radon.

Genom är utföra en radonmätning kan man ta reda på om det finns radon i huset samt på vilken nivå radonstrålningen ligger. Om radonmärningen skulle visa att det finns förhöjda halter av radon så rekommenderas man genomföra en radonbesiktning. Detta för att kunna diagnostisera och lokalisera det radon relaterade problemet. När radonbesiktningen är klar brukar en radonsanering genomföras av fastigheten.

Idag rekommenderas alla nya fastigheter, speciellt småhus och lägenheter som har kontakt med mark radonmätas. Om man har ett hus med borrad eller grävd brunn kan det vara höjd risk för att radonet kommer in via vattnet och då bör man ta vattenprov för att testa radonhalten. Dessa vattenprover skickas till något av flera ackrediterade laboratorium i Sverige. Om du tror att din fastighet borde genomföra en radonmätning rekommenderar vi att du tar kontakt med något av de företag i vår katalog.